Các khóa học

eseed level 6

ESEED LEVEL 6 (1 MONTH)

Giúp Con Tự Học Tiếng Anh Chuẩn Quốc Tế E-SEED LEVEL 5 là khoá học đặc biệt được thiết kế dành cho các bạn nhỏ từ 11 – 12 tuổi, mới bắt đầu tiếp xúc với tiếng Anh. Cùng với sự hỗ trợ của phụ huynh, bé có thể TỰ HỌC tiếng Anh chuẩn Quốc …

ESEED LEVEL 6 (1 MONTH) Read More »

e seed level 2

E-SEED LEVEL 2 (1 MONTH)

Ms. Thảo Nguyễn

* Founder Eflita Edu – Cùng Con Học Tiếng Anh
* Tác giả sách Cha Mẹ Đồng Hành Tiếng Anh Chuyện Nhỏ
* Tốt nghiệp Thủ Khoa đại học Vinh năm 2011 ngành Ngôn Ngữ Anh
* Tốt nghiệp Thạc sỹ ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn TPHCM năm 2019 ngành Giảng dạy tiếng Anh

E-SEED LEVEL 3 (1 MONTH)

Giúp Con Tự Học Tiếng Anh Chuẩn Quốc Tế E-SEED LEVEL 3 là khoá học đặc biệt được thiết kế dành cho các bạn nhỏ từ 8 – 9 tuổi, mới bắt đầu tiếp xúc với tiếng Anh. Cùng với sự hỗ trợ của phụ huynh, bé có thể TỰ HỌC tiếng Anh chuẩn Quốc …

E-SEED LEVEL 3 (1 MONTH) Read More »

E-SEED LEVEL 4 (1 MONTH)

Giúp Con Tự Học Tiếng Anh Chuẩn Quốc Tế E-SEED LEVEL 4 là khoá học đặc biệt được thiết kế dành cho các bạn nhỏ từ 9 – 10 tuổi, mới bắt đầu tiếp xúc với tiếng Anh. Cùng với sự hỗ trợ của phụ huynh, bé có thể TỰ HỌC tiếng Anh chuẩn Quốc …

E-SEED LEVEL 4 (1 MONTH) Read More »

e - seed level 5

E-SEED LEVEL 5 (1 MONTH)

Giúp Con Tự Học Tiếng Anh Chuẩn Quốc Tế E-SEED LEVEL 5 là khoá học đặc biệt được thiết kế dành cho các bạn nhỏ từ 10 – 11 tuổi, mới bắt đầu tiếp xúc với tiếng Anh. Cùng với sự hỗ trợ của phụ huynh, bé có thể TỰ HỌC tiếng Anh chuẩn Quốc …

E-SEED LEVEL 5 (1 MONTH) Read More »

e seed level 1

E-SEED LEVEL 1 (1 MONTH)

Ms. Thảo Nguyễn

* Founder Eflita Edu – Cùng Con Học Tiếng Anh
* Tác giả sách Cha Mẹ Đồng Hành Tiếng Anh Chuyện Nhỏ
* Tốt nghiệp Thủ Khoa đại học Vinh năm 2011 ngành Ngôn Ngữ Anh
* Tốt nghiệp Thạc sỹ ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn TPHCM năm 2019 ngành Giảng dạy tiếng Anh

ebambi 1 năm

EBAMBI LEVEL 3

Khóa học 21 ngày giao tiếp tiếng Anh cùng con dành cho cha mẹ “Bận rộn” và “Mất gốc” là khoá học được thiết kế chỉ dành riêng cho những cha mẹ KHÁT KHAO và QUYẾT TÂM đồng hành cùng con học tiếng Anh cho dù bản thân rất bận rộn hay bị mất gốc …

EBAMBI LEVEL 3 Read More »

ebambi 6 tháng

EBAMBI TÌNH HUỐNG (6 MONTHS)

Khóa học EBAMBI TÌNH HUỐNG giao tiếp tiếng Anh cùng con dành cho cha mẹ “Bận rộn” và “Mất gốc” là khoá học được thiết kế chỉ dành riêng cho những cha mẹ KHÁT KHAO và QUYẾT TÂM đồng hành cùng con học tiếng Anh cho dù bản thân rất bận rộn hay bị mất …

EBAMBI TÌNH HUỐNG (6 MONTHS) Read More »

e bambi tình huống 3 tháng

EBAMBI TÌNH HUỐNG (3 MONTHS)

Khóa học EBAMBI TÌNH HUỐNG giao tiếp tiếng Anh cùng con dành cho cha mẹ “Bận rộn” và “Mất gốc” là khoá học được thiết kế chỉ dành riêng cho những cha mẹ KHÁT KHAO và QUYẾT TÂM đồng hành cùng con học tiếng Anh cho dù bản thân rất bận rộn hay bị mất …

EBAMBI TÌNH HUỐNG (3 MONTHS) Read More »

Scroll to Top